intelligentmedia.vn

News
Người mua sừng tê giác, họ là ai?

Trong 600 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để khảo sát, 16% cho biết trong tương lai, họ sẽ xem xết đến việc mua hoặc tiêu dùng sừng tê giác. Người ta tin rằng với việc giàu lên của tầng lớp trung thượng lưu tại Việt Nam, nhóm người này sẽ sớm trở thành người tiêu dùng sừng tê giác. Mặc dù chỉ 5% người được khảo sát thừa nhận có mua hoặc tiêu dùng sừng tê giác.

Một nghiên cứu về người tiêu dùng năm 2013 sử dụng các phương pháp định lượng và định tính nhằm khảo sát 720 cá nhân tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong phần nghiên cứu định tính, đã có 40 cá nhân được khảo sát bao gồm những người tiêu dùng sừng tê giác và thầy thuốc Đông Y. Trong khi đó, phần nghiên cứu định lượng đã khảo sát 680 cá nhân (600 cá nhân được lực chọn ngẫu nhiên kể và 80 người sử dụng/mua sừng tê giác). Nghiên cứu chỉ ra rằng, người sử dụng coi trọng sừng tê giác do giá trị về mặt xã hội của nó. Những người mua và sử tạo thành một mạng lưới xã hội quyền lực. Mạng lưới này bao gồm những cá nhân quan trọng, luôn đề cao việc duy trì quan hệ tốt với các thành viên trong cùng mạng lưới. Sừng tê giác đôi khi được mua chỉ với mục đích duy nhất là quà tặng cho người thân trong gia đình, đối tác kinh doanh hoặc những người có quyền lực. Người mua sừng tê giác tin rằng việc sở hữu sừng tê giác cũng như có khả năng mua nó khẳng định địa vị xã hội của họ và củng cố mối quan hệ rang buộc giữa các thành viên trong cùng mạng lưới. Những người tham gia mua bán sừng tê giác thường có quan hệ thân quen và là người có uy tín với cộng đồng quanh mình.

- Trong những người thừa nhận có mua hoặc tiêu dùng sừng tê giác, 41% là người chỉ mua. Đa số những người này mua sừng tê giác cho gia đình, bao gồm bố mẹ hoặc vợ/chồng.

-Trong số những người thừa nhận có mua hoặc tiêu dùng sừng tê giác, 39% là người chỉ sử dụng. Nhóm người này cho biết họ chưa bao giờ mua nhưng đã sử dụng sừng tê giác được tặng bởi bạn bè, gia đình hoặc đối tác kinh doanh và đồng nghiệp

-16% thừa nhận đã mua sừng tê giác làm quà

AI SẼ LÀ NGƯỜI MUA TRONG TƯƠNG LAI ? Trong 600 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để khảo sát, 16% cho biết trong tương lai, họ sẽ xem xết đến việc mua hoặc tiêu dùng sừng tê giác. Người ta tin rằng với việc giàu lên của tầng lớp trung thượng lưu tại Việt Nam, nhóm người này sẽ sớm trở thành người tiêu dùng sừng tê giác. Mặc dù chỉ 5% người được khảo sát thừa nhận có mua hoặc tiêu dùng sừng tê giác.

Key Word :

Intelligentmedia | Behavior change communication | Truyền thông thay đổi hành vi | Demand reduction in Vietnam | Chi initiative | Strength of Will initiative